¡Benvinguts al Grup MINTOTA!

Descripció de l'activitat de recerca

MINTOTA, creat en 1988, està reconegut com a grup d’excel·lència PROMETEU per la Generalitat Valenciana des de 2012. Els interessos actuals de recerca són: química analítica; nanomaterials; cromatografia; anàlisi in situ; sensors i biosensores; metrologia en química; anàlisi instrumental; ciència mediambiental; salut; seguretat; agroalimentària; miniaturització; microextracción en fase sòlida en tub; mètodes en línia, portabilitat instrumental. Disposa d’un laboratori que integra un gran nombre de tècniques instrumentals. La recerca s’ha realitzat en el context d’al voltant d’una trentena de projectes de recerca.

El TREBALL realitzat s’ha plasmat en publicacions en revistes científiques de prestigi internacional, ponències en congressos, tesis, projectes fi de grau i de màster i l’obtenció de quatre patents. El grup realitza una recerca que té com a valor afegit la multidisciplinarietat i multisectorialidad, a través de les col·laboracions estables que MINTOTA ha establert amb altres grups de recerca nacionals i internacionals, i també amb altres sectors públics i privats. A més, el seu objectiu final és contribuir a la societat.

Objectius científics i tècnics

Membres
Línies de recerca
Publicacions
Patents
Projectes
Col·laboracions
Plataformes

¡Segueix-nos!