Línies de recerca

investigación grupo mintota

Paraules clau: exactitud, calibratge d’instruments i procediments, qualitat. Descripció: dirigida al desenvolupament d’estratègies de validació dels paràmetres analítics d’un procediment.

Paraules clau: estimació, identificació, procediments, caracterització. Descripció: la química analítica actual i l’adaptació de la nova instrumentació disponible a la recerca, possibilita la detecció i caracterització de compostos a nivells de concentració molt baixos permetent l’estudi de contaminants emergents, que fa tan sols uns anys no era possible detectar.

Paraules clau: amines, sulfurs, mercaptans, aire, aigua, aliments, productes industrials, salut. Descripció: persegueix desenvolupar coneixement científic que generi noves eines que s’adaptin a les necessitats actuals de la societat. Els beneficis que poden aportar són: sota cost, no consumeixen energia, versatilitat de l’emplaçament, ús puntual, avaluació de grans àrees amb resolució específica.

Denominació: Miniaturització en cromatografia líquida. Paraules clau: cromatografia liquida capil·lar, nanocromatografía, microextracción en fase sòlida en tub, sistemes de columnes acoblades, anàlisi automàtica. Descripció: noves estratègies d’anàlisis en tècniques cromatogràfiques miniaturitzades que incorporen la microextracció en fase sòlida en tub amb nous nanomaterials.

Paraules clau: nanopartícules, magnetisme, sensors, separació. Descripció: es planteja la recerca en dues adreces: caracterització de nanomaterials incloent estratègies per a la seva detecció i /o determinació analítica i estudi de les seves característiques i la seva incidència en la millora de paràmetres analítics.